Wiertz, Frans Jozef Marie

(Doorverwezen vanaf Frans Wiertz)

Hij wordt op 2 december 1942 in Kerkrade geboren en is bisschop van het bisdom Roermond sinds Juli 1993 en daartoe gewijd op 25 september 1993[1][2].

Algemeen

Hij is opvolger van monseigneur Gijsen en daarmee de 9e bisschop van Limburg sinds het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853. Zijn wapenspreuk luidt: Geef, Heer, liefde en geloof aan uw Kerk. Hij schrijft het voorwoord voor het boek D'r Hergod versjteet óch plat. Dit boek wordt in 2010 uitgegeven door Uitgeverij TIC.

In 2008 wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Loopbaan

In 1968 wordt hij op 30 maart tot priester gewijd door Monseigneur Moors te Roermond. Achtereenvolgens is hij kapelaan te Schaesberg tot 1977 (parochie HH. Petrus en Paulus), pastoor te Maastricht tot 1985 (parochie HH. Monulphus en Gondulphus), pastoor-deken van Hoensbroek tot 1991 (parochie St. Jan Evangelist) en pastoor-deken van Heerlen tot 1993 (parochie H. Pancratius). In 1991 wordt hij benoemd tot kanunnik van het kathedraal kapittel en later (in 1993) tot voorzitter/proost daarvan. Op 10 juli 1993 wordt hij tot bisschop van Roermond benoemd, en op 25 october van dat jaar tot bisschop gewijd door Adrianus kardinaal Simonis. Mgr. Wiertz is door het Nederlandse Episcopaat aangewezen als de officiële media-Bisschop van de Nederlandse Kerkprovincie.

Nevenfuncties

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. http://www.bisdom-roermond.org/Curriculum%20Vitae%20bisschop%20Frans%20Wiertz dd 20171030
  2. Parochieblad Grenzeloos Contact jrgng 42 nr 11 dd november 2017
  3. Senior Bledsje, jrgng 18, nr 2,pg 12
  4. In en onder het dorp pagina 222