Koninklijk Erkend Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Holz

KEFTkorps Wilhelmina Holz.jpg

Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina-Holz is opgericht op 1 october 1921 door Kaspar Joseph Schreibers en daarmee het oudste Fluit- en Tamboerkorps van Nederland. Ook W. Schäfer wordt met de oprichting in verband gebracht.

Algemeen

Fb-fusiehubertuswilhelmina-2018-hubertushaanrade-20180331.jpg

Het korps is genoemd naar Van Oranje-Nassau, Wilhelmina en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen, afdeling Limburg waarbinnen hun lid Frans Lahaije voorzitter is van deze afdeling. In 2018 fuseren zij op 25 maart met Fluit- en Tamboerkorps St. Hubertus Haanrade[1]. Door middel van een rondgang door Kerkrade maakt Musica Limburg haar nieuwe naam bekend[2].

Voorzitters

Dirigenten

Commissie van Bijstand

De commissie wordt op 2 juni 1954 opgericht.

Voorzitters

Trivia

  • Op 28 en 29 juni 1952 wordt het 30 jarig bestaan gevierd. Hiertoe werd een internationaal concours georganiseerd
  • Begin april 1956 werd door de dames van de leden een schelleboom aangeboden die op zondag 8 april voor het eerst werd meegenomen bij gelegenheid van het gouden priesterfeest van oud-deken De Hesselle
  • Op 17 april 1956 werd het Hoger Beroep verworpen dat aangevraagd was door de advocaat van het fluit- en tamboerkorps Wilhelmina Bleijerheide tegen een uitspraak van de rechtbank van 13 januari 1955. Deze uitspraak luidde dat de groep Schreibers van Wilhelmina Holz geacht moet worden samen nog de oude vereniging te vormen, en dat de groep Huppertz van Wilhelmina Bleijerheide zichzelf in feite buiten de vereniging heeft gesteld. Het fluit- en tamboerkorps Wilhelmina was oorspronkelijk gevestigd in Bleijerheide. In 1953 scheidde zich de groep Schreibers af van de vereniging. Men vestigde zich op de Holz en noemde zich vanaf dat moment Wilhelmina Holz (Bron: Limburgsch Dagblad 19 april 1956)
  • In 1964 werd het verenigingslokaal J. Rabuda Niersprinkstraat 33, Kerkrade
  • Op 4, 5 en 6 september 1981 wordt het 60 jarig jubileum gevierd. Op 4 september vindt een grote reünie plaats. Hierbij is ook een grote foto- en knipseltentoonstelling te bezichtigen
  • Op 4, 5 en 6 juli 1986 wordt het 65 jarig bestaan gevierd. Achter het Gemeenschapshuis Holz wordt een feesttent geplaatst

Afbeeldingen

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.