Flobertschutterij Prins Hendrik

Schutterij in Bleijerheide en Nulland.

De vereniging wordt opgericht op 2 mei 1902 door de heren Fuchs, Schopen en Mucher. Dit gebeurt in café Engels te Nulland. De eerste wedstrijd wordt met geleende geweren gehouden in 1904. Pas 4 jaar later, op 24 mei 1908 wordt het eerste vaandel gedaan. Op 7 en 8 october 2002 wordt het honderd-jarig jubileum gevierd.

In 1927 wordt Frans Buck de eerste en (vooralsnog) enige Keizer van de vereniging. In 1981 wordt voor de eerste keer Kerkraadse Open Roderlandschieten georganiseerd. De eerste koning hiervan wordt F. Wobma van deze vereniging. Dit evenement wordt jaarlijks herhaald tot aan het einde van de tachtiger jaren van de 20e Eeuw. In 1983 is schutterij Prins Hendrik één van de initiatiefnemers voor het oprichten van een internationale flobertschuttersbond. Aan deze bond zijn verenigingen aangesloten uit Duitsland, België en Nederland.

1985 Is een rampjaar voor onze schutterij wanneer de penningmeester de hele kas licht. Met vereende krachten klimt de vereniging uit het diepe dal. In de laatste twintig jaar heeft de vereniging aan vele nationale en internationale schuttersfeesten deelgenomen, waarbij zij vaak als winnaar uit de bus komen.

Voorzitters

Koning

Keizer

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg Kerkrade dd 20180801 pg 1