Finefrau

Steenkoollaag

Deze steenkoollaag start in het duitse Roergebied en heeft aldaar een gemiddelde dikte van 170 centimeter. Naar mate ze Limburg nadert splitst zij zich in drie gedeelten: een 95 centimeter, 68 centimeter en een 80 centimeter dikke laag. Omdat over de 68 centimeter dikke laag, een steenlaag ligt van kwartsietische zandsteen, is deze laag slechts beperkt ontgonnen.

Straat

20070520-finefrau-460.jpg

Bleijerheide,

Deze straat ligt in het verlengde van de Leyendecker en vormt de omloop van de Feldbiss. De straat is genoemd naar de steenkoollaag. De naamgeving dateert van 18 januari 1980.

Afbeeldingen

Meer afbeeldingen die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden in de categorie: Finefrau