Finders, Frans

Bestuurder,

Frans wordt geboren op 25 augustus 1931.

Op 24 april 2008 wordt hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De versierselen worden hem uitgereikt door Burgemeester Jos Som. Hij onderneemt de volgende maatschappelijke activiteiten: