Federatie St. Catharina

Organisatie,

Deze federatie is de samenwerkingsvorm voor

Zij wordt op Catharinadag, 25 november 2012 opgericht te Rolduc. De eerste voorzitter is Harm Wiertz. Beschermheer wordt Rolduc Directeur Olivier Dols.

voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.