Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode

Labelled-LVH2.jpeg

Boekwerk,

Dit boekwerk wordt in december 2016 uitgegeven door Stichting Fontes Rodenses[1]. De stichting bestaat dat jaar 50 jaar. Het colofon van het boek vermeldt een jaar later een uitgavejaar van 2017[2]en de uitgever: Stichting Historische Kring Het Land van Herle onder ISBN-9789082241662 info: KB. De inhoud wordt geleverd door: Lei Heijenrath, Mathieu Huijnen, Lea Nijsten-Höfte, Hub van Wersch. De eindredaktie wordt gevormd door Roelof Braad en Anita Quaedackers.

Hoofdstukindeling
 1. Voorwoord
 2. gebruikte afkortingen
 3. Het Land van Rode: naam, territorium en gebieders
 4. Macht en onmacht in de processen tegen de Bokkenrijders
 5. Van 's Hertogenrade naar Limbourd sur Vesdre
 6. De abten van Kloosterrade
 7. De staten van het Oostenrijkse land in de 18e Eeuw
 8. Een erfeniskwestie in Kerkrade aan het einde van de 18e Eeuw
 9. De introduktie van de aardappel rond 1740
 10. Over de staatkundige positie van het Oostenrijkse Land van 's Hertogenrade
 11. Register
 12. Over de auteurs

Trivia

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. 1Kerkrade dd 23-11-2016
 2. Colofon dd 20171223