Eurode 2000 plus

De stichting wordt gevormd door personen uit Kerkrade en Herzogenrath.

Zij ondersteunt initiatieven van burgers uit beide gemeenten die leiden tot gezamenlijke activiteiten. De stichting is een voortzetting van de stichting Eurodefès die op 6 mei 1995 het Eurodefès organiseert op de Nieuwstraat. Het is deze stichting die in 1999 het initiatief neemt om op Rolduc een wijngaard te beginnen. Deze Kloeësterroder Wienberg wordt samen met het St. Catharinagilde geëxploiteerd. In 2005 wordt het beheer van de wijngaard volledig overgedragen aan het genoemde gilde. Op 24 october 2006 adopteert de stichting het Eurode Team.

De geregistreerde naam van de stichting is Eurode 2000+. Het +-teken is in naamgeving van deze encyclopedie (om technische redenen) niet toegestaan.

Voorzitter

Activiteiten