Engele uvveraal

Info: Engele uvveraal
Jaar: 1985
Componist: Herman Rutten
Schrijver: Herman Rutten
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
In os Kirchroa wiemelt 't mit Karneval
Va lauter leef engele zoeë uvveral
D'r himmel deë is leëg, och d'r Petrus jeet eroes
Wieëtsjaf in, Wieëtesjaf oes
Wieëtsjaf in en oes

D'r Karneval steet vuur de duur
Jroeës en kling bedenkt ziech jet d'r vuur
Kostuumpsjer kome oes de kas
Dik, dun, breed lank, alles past
En is 't dan zoeëwied
Da kunt werm die sjun tsiet

En zunt da werm verbei die daag
Zinge sjpringe danse en vermaach
D'r herjod da d'r Petrus vroagt
Woar 't sjun i Kirchroa
Als antwoad zeët heë joa
Nieëchs joar bin iech werm doa


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 1