Emancipatieplatform Kerkrade

Nadere informatie volgt.

Naar verluidt wordt het platform in het midden van de jaren 90 van de 20e Eeuw opgeheven.