Zusters van de Heilige Elisabeth

(Doorverwezen vanaf Elisabethinnen)

Deze kloosterorde verblijft sinds 1877 in het Elisabethstift in de Ham. Hier leggen zij zich toe op de ouderen- en ziekenzorg. Daarnaast hebben zij zich vele jaren bezig gehouden met kleuteronderwijs. Bij gelegenheid van de viering van het 125 jarig bestaan ontvangen zij het ereburgerschap van de Gemeente Kerkrade uit handen van wethouder Krasovec, Frans. De Zusters Elisabethinnen hebben hun Moederhuis in Aken.

In Kerkrade zijn zij gehuisvest in het klooster in de Anstelvallei dat gebouwd is op de fundamenten van kasteel 's Herenanstel. De eerste steenlegging daarvan vindt plaats op 1 april 1876 en de inwijding door Deken Quodbach vindt plaats op 14 juni 1876. In het voorjaar van 1877 komt het klooster gereed. Tegenwoordig (2003) is er een bejaardentehuis gevestigd. In de volksmond staat het gebouw bekend als het Sjtieft. Deze benaming is afgeleid van het nederlandse woord Stift dat kloosterorde of het gestichte betekent.

De kloosterorde is genoemd naar de Heilige Elisabeth.

Kloosteroverste

Rector

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Limburger dd 21-1-2017