Elbereveldstraat

6466jl-2003.jpg

Spekholzerheide,

Deze straat ligt in het verlengde van de Gladiolenstraat en verbindt deze met de Spekhofstraat. De naamgeving is ontleend aan het gelijknamige gebied, Elbereveld, en voetpad en dateert van 22 october 1967. Dit oorspronkelijke gebied ligt tussen de huidige Elbereveldstraat en de Heerlenersteenweg. Het voetpad loopt door dit gebied van kruispunt Onderspekholz naar de Graverstraat. De naamgeving komt reeds voor in een notariële akte van 28 februari 1763:

tot overdracht van een 'stuck ackerlandt in 't Erbele-Velt binnen de meerverhaelte bancke Kerckrode op de Speckholtzer heijde gelegen

De omzetting van medeklinkers waardoor uit Erbeleveld, de naam Elbereveld ontstaat is een taalkundig verschijnsel dat vaker voorkomt.