Een vergeten groep

Dit is een boek van De Boer, Dirk J.M..

Het handelt over Joodse inwoners van Kerkrade tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het jaar van uitgifte is vooralsnog onbekend. Ook is het boek niet opgenomen in de catalogus van de Konklijke Bibliotheek.