Edixhoven, Gerardus

Hij wordt op 25 juli 1892 in Rotterdam geboren en hij overlijdt op 17 februari 1980 te Meerssen.

Inmiddels Ingenieur, treedt Ir. Gerard Edixhoven op 1 mei 1918 in dienst bij Laura & Vereeniging, alwaar hij vanaf 1933 wordt belast met de technische leiding. In 1947 volgt hij directeur Schweitzer op. Van 1956 tot 1966 is hij lid van de raad van beheer. Eind December 1958 gaat hij met pensioen en blijft na 1966 erelid van de Raad van Beheer.

De Edixhovenstraat is naar hem genoemd.