E tröansje jrieëmele

Fb-20151205-wauwel-etroansjejrieemele.jpg

Boekwerk,

Dit boek wordt op 28 november 2015 gepresenteerd en verschijnt ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum van dialectvereniging D'r Wauwel, tevens uitgever van het boek. Het ontwerp is van Jo Heltzel[1]

Het eerste exemplaar ISBN-9789070246594 info: KB wordt uitgereikt aan de voorzitters van de muziekverenigingen Fanfare St. Barbara Heilust, Fluit- en Tamboerkorps Odeon, Harmonie Sainte Marie Gracht, Harmonie St. Jozef Kaalheide, Muziekvereniging St. Callistus en Koninklijke Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide. Het boek bevat teksten van de hand van (ere)leden van de vereniging. Ook de genoemde muziekverenigingen hebben een tekstuele bijdrage geleverd.

De inhoudsopgave vermeld:

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon van het boek