Doe bis mie breumeltje

Info: Doe bis mie breumeltje
Jaar: 1991
Componist: Martin Krousen
Schrijver: Martin Krousen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}

REFR
Doe bis mie bröameltje, leve sjats. 
Van al die klone hei jees doe miech richtieg an 't hats
Doe bis mie bröameltje, iech pluk diech aaf
Kom los diech puutsje mit e Kirchroa Alaaf

De ieëtsjte kieër dat iech diech zoog
Dat woar mit vasteloavend
Op in s houw iech diech in 't oog,
't woar d'r ieëtsjte oavend
Diene roeë monk laachet miech aa, Iech woar in ens verloare
Vier hant jelaacht en sjpas jemaat en doe han iech jezaat

De letste kieër dat iech diech zoog
woar och mit vasteloavend
Op ins woars doe miech oes 't oog
't woar d'r letste oavend
Iech han noch sjtone lank jezoeëd
Mar koeët diech nit mieë vinge
't Woar jedoa 't wwoar verbei
Iech koeët alling noch zinge


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 6