Dirk Zweepstraat

Vink,

Deze straat verbindt de Pierre Zeijenstraat met de Vinkerstraat. De datum van de naamgeving is 21 november 1996. Ook in Eindhoven, Turnhout, Tielen en Kuurne (B) zijn straten naar Zweep, Dirk genoemd. Het is niet uitgesloten dat het hier naamgenoten betreft en niet dezelfde persoon.