Directeur van de Vennestraat

Rolduckerveld,

Deze straat verbindt de Directeur Jansenstraat met de Monseigneur van Gilsstraat. De straat is genoemd naar Van de Venne, Antoon J.M.H.[1]. De oorspronkelijk naamgeving (Van de Vennestraat) dateert van 19 mei 1960. Op 25 october 1963 wordt aan de naam "Directeur" toegevoegd.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.