Derks-Wetzels, Annie

Zij wordt in 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zij bekleedt verder de volgende functies: