Dentgenbach

Algemeen

Een variant van de naam Dentgenbach komt al in 1125 voor als de annalist van Kloosterrade (Rolduc) verhaalt, dat Dentegenach, Berthradis van aan het klooster grond schenkt. Het Latijnsboek, geschreven tussen 1312 en 1350, kent de volgende spellingen: Denkembach, curiam de Deenkenbach, Winricus de Denghebach. Tenslotte komt nog in een stuk van october 1707 voor: Overste Dengenbach. Waarschijnlijk betreffen al deze aanhalingen Overst Dentgenbach, dat op gegeven moment ligt op de plaats waar later Hoeve Nieuw Erenstein wordt gebouwd. De oudste spelling van het woord Dentgen luidt Denegen. Voorzichtig is te opperen dat het woord is ontstaan uit d'Ee = het water, plus een verkleinvorm, zodat Denegen zou betekenen watertje. Later, bij het verloren gaan van de oorspronkelijke betekenis, is er het woord 'bach' aan toegevoegd. Een verklaring van Dentgenachergracht zoals de weg lopend van de Kaalheidersteenweg naar hoeve Dentgenbach ook wel genoemd wordt, is vanwege de complexiteit er van niet mogelijk.

Industrieterrein Dentgenbach

Het industrieterrein wordt genoemd naar Overst Dentgenbach. Onderst Dentgenbach wordt in 1753 hernoemd tot Nieuw-Erenstein

Bedrijventerreinen