Delnoij, Jo

brandweercommandant,

Hij overlijdt op 12 november 2013. Jo is dan gehuwd met Maria Delnoij-Dauven.

In zijn werkzame leven is hij brandweercommandant in Kerkrade. Hij is ere-lid van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Voor zijn werk binnen die vereniging krijgt hij in 1995 de Sjwatse Kater.