De jolve óp, de jolve aaf

Info: De jolve óp, de jolve aaf
Jaar: 0000
Componist: Jo Janssen/Jo van de Laarschot/Bert Meijers/Joost Meijs
Schrijver: Jo Janssen/Jo van de Laarschot/Bert Meijers/Joost Meijs]]
Publiek Domein: Nee[1]
Info: *cd 1992 : Ummer d'r Neaver - "Made in Limburg" - Marlstone Recordings bv CDL9225}
Vier drieve op de jolve van 't leëve.
Ing kieër zint vier vol doa, de anger kier d'r neëver.
En has doe och ins jinne mod, dink da, 't kunt besjtimd werm jód,
mer losse vier ós hats noe mer ins sjtil verheëve.

REFR:
De jolve op de jolve aaf, joa, hoade vier poal of hauwe vier aaf.
De jolve op de jolve aaf, went vier verzoefe hant vier inkel noch 't jraaf.

Vier zitste allemoal in 't zelfde bootje,
op de levensmelodie zint vier mer ee kling nootje.
Vier junt tsezame durch dik en dun, noe zaach ins is dat da nit sjun.
Dunt vier dat nit, junt vier besjtimmt noch noa de klohoho ...

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.