De jode narrekap

Info: De jode narrekap
Jaar: 0000
Componist: Ummer d'r Neaver
Schrijver: Ummer d'r Neaver
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }
vier trekke noe al joare, durch 't limburgs lank
i Mastrich kent me ózze naam, joa vier zint weltbekank
jinne hónk deë ós versjteet, mer dat maat ós nieks oes
vier zinge in ós eje plat, jinne deë dat sjnapt
uur zut 't zelver sjood, uur woat d'r zelver bij
went uur jet hauwt jerejeld, woare vier nit mieë hei

REFR:
Wie lang motte vier noe nog óp sjtap?
Woa bliet die narrekap?
Wie lang motte vier nog wieër joa?
Die jode narrekap.
't Weëd noe lanksaam wirklieg tsiet
vuurdat 'm werm inne angere kriet.
Jef hei, die mutsj, en róf "Alaaf!",
da zut uur van ós aaf.

d'r kaviaar is opjedeend, sjampanje sjteet jereed
vier krient dat alles ram vuur nieks, en da weest uur besjeed
d'r mennedsjer is och paraat, mit ózze keddilek
want vuur junt noa d'r tillevies, vuur ee jód jesjprek
ze zint 't zelver sjood, ze woare nit jód wies
noe hat uur óch nog las va ós, óp d'r tillevies
Tejele hat d'r Thei, d'r Thei hat 't Marij
Mastrich hat de NUL, en angere flauwekul
Pruse kinne sjtute, 't Belsj hat friettetute
hamburger mots te èse, mer ós zint ze verjèse

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.