De jesjiechte van D'r KVV i ordens en bilder

Labelled-jesjiechte.vd.kvv.jpeg
Fb-ks1-pascalhinzen-pascalnelis-20171115.jpg

Boekwerk,

Dit boek van Pascal Hinzen wordt uitgegeven in 2015 en bevat een overzicht van alle door Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 uitgegeven ordes[1]. Dit, onder ISBN-9789082462302 info: KB. De hoofdstukindeling is

 1. 1936
 2. 1937-1939
 3. 1940-1949
 4. 1950-1959
 5. 1960-1969
 6. 1970-1979
 7. 1980-1989
 8. 1990-1999
 9. 2000-2009
 10. 2010-2015
 11. Buutereedner-verain
 12. Road va 11 & Senatore
 13. Prinseroad
 14. Jarde
 15. 36'er Regiment
 16. Tsog en Fes Kommissiejoeën
 17. Iere-road & Bij-sjtand Kommssiejoeën
 18. Kingervasteloavend Komissiejoeën
 19. Kirchröatsjer Meëdsjer
 20. Preziedente
 21. Hofnar
 22. Ieëre orden KVV
 23. Sjlajerparade
 24. Diverse ordens en foto's


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

 1. Colofon van het betreffende boek eerste druk november 2015