De harmonie

Info: De harmonie
Jaar: 1987
Componist: Rabadatsj
Schrijver: Rabadatsj
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Uitgevoerd door Rabadatsj. Andere deelnemers in 1987}
REFR
't Jeet va rettekete
't Jeet va retteketa
Hei weëd jebloaze en jespild
Dat jieëft 't nurjens óp de welt
't Jeet va rettekete
't Jeet va retteketa
De harmonie, ja dat is wat miech jeveld

Iech lofet ins durch Kirchroa en hoeët de moeziek joa
Iech wat is dan doa werm los, Iech jong ze hingernoa
Iech houw doe nog jee insjtroement, Dat dong miech doe waal leed
Mar jong doe in de Harmonie, noen wees iech wie dat jeet

Iech jon noen mit de moeziek mit, Al is 't koad of werm
Vier sjpille dan d'r nuitste hit, De lu sjtunt erm in erm
Ze haode in ós Kirchroa nit van behaie of wink
Mit moeziek is de sjpas werm doa, dat wees joa jiddes kink

Is noen de vasteloavend doa da trukt de harmonie
Zoeë hin en heer durch Kirchroa, ja mit dis melodie
Vier trekke dan van tieëk noa tieëk, van Hoots bis óp d'r Maat
En maache sjpas va murjens vrug bis jans deep in de naat

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 20