Hot de honder in d'r sjtal

(Doorverwezen vanaf De haan)
Info: Hot de honder in d'r sjtal
Jaar: 1975
Componist: Nico Ploum
Schrijver: Nico Ploum
Ruud Habets (NL tekst)
Publiek Domein: Nee[1]
Info: oesveurende: Nico Ploum, 't Jód tsimmer.
Akkoordnotatie: ChordPro[2]}


Plat

Intro: [G]Tsjiep Tsjiep, [G]Tsjiep Tsjiep, En d'r [G]haan de jeet op [G]sjiep

REFR.:
[G7]Hot de [G7]honder in de sjtal, hot de [C]honder in der sjtal.
De [G]haan is inne [C]sexie-kannibaal.
Hot de [G]honder in de sjtal, hot de [C]honder in der sjtal.
Deë [F]haan is inne [G]sexie-kanni[C]baal.

Vier [C]hauwe heem inne hondersjtal mit alles sjtaatse [G]pölle.
Doa [G]feëlet nog 'ne forsje haan, dem zouwe vier wal [C]wille.
Je[C]zaat, jedoa, deë haan de koam, ojee! dat woar ee [F]fes,
dat deer woar jants oes [C]rand en band, dat [D]woar jenauw wild [G]wès.
Jiep-[G]jiep! Jiep-jiep! ... en d'r haan deë jeet óp [G]sjiep.

Um vasteloavend weëd jelaacht, jedantst en och jesjpronge.
Da weëd ziech mennieg lidsje hei bei ós doavan jezonge.
Alling de mam die maat ziech zörg en loert ins noa der pap.
Bies èsjermitwoch hilt deë poal, deë man de maat nit sjlap.
Jiep-jiep! Jiep-jiep! ... en d'r haan deë jeet óp sjiep.

Drum zing iech hei vuur alle lü, bezongesj vuur de pölle,
viert vasteloavend, maat uuch sjpas en lost de lü mar lulle.
De meëdsjer loere noa der jong en de honder noa d'r haan.
Zoeë is 't eemoal op de Welt, doa endert me nuus aa.
Jiep-jiep! Jiep-jiep! ... en d'r haan deë jeet óp sjiep.

NL

REFR:
Houd de kippen in het hok, Houd de kippen in het hok
Die haan gaat strakkies lekker vroeg op stok
Houd de kippen in het hok, Houd de kippen in het hok
Die haan die jaagt op werk'lijk elke rok

Wij hadden thuis een kippenstal, met kippen trots en fier
Toch moest daarbij een flinke haan van zo'n kilootje of vier
Gezegd, gedaan, het beest dat kwam, was klaar voor vork en mes
hij zag die kippen op een rij en schoot toen in de stress
Hiep-Hiep! Hiep-Hiep! ... Die haan zit in een hyp'.

Gezongen wordt met carnaval, met springen, polonaise.
Mijn vader houdt dat dagen vol, bij hem echt geen malaise.
Maar moeder maakt zich zorgen, en houdt hem in het oog.
Doch vader weet van wanten, en spant steeds weer zijn boog.
Hiep-Hiep! Hiep-Hiep! ... En de haan springt in het diep'.

Kippen zijn er, heel divers, met bruine, rode krullen
Kom, vier het feest, dus laat je gaan en laat de lui maar lullen.
De grietjes gluren naar de bink en de kippen naar de haan.
Zo is het nu, zo was het toen, zo zal het altijd gaan.
Hiep-Hiep! Hiep-Hiep! ... Hij knijpt ze in 't geniep.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst is voorzien van akkoorden in ChordPro stijl, tussen rechte haken.