De epistele va tswai vrung

Boek van Pierre Essers. Uitgegeven in 1989. Nadere informatie volgt.