De Zon Chevremont

Zangvereniging,

Dit gemengd, kerkelijk zangkoor wordt opgericht in 1962.

Voorzitter