De Ligne

Het Prinselijk huis van Ligne is een oud adellijk Belgisch geslacht, getiteld Prins de Ligne. De De Lingestraat is genoemd naar de twee bezitters van het leengoed Klein Winselen.

Maria De Ligne

prinses, Leenvrouw (in plaats van haar broer Charles Lamoral De Ligne) van Klein Winselen sinds 1732 en 1740.

Charles Lamoral De Ligne

prins, broer van Maria De Ligne. Hij is voorbestemd om Leenheer teworden van Klein-Winselen. Deze functie gaat aan hem voorbij omdat hij op dat moment minderjarig is.