De Holz Onder Oorlogsvuur

Deholzonderoorlogsvuur.jpg

Evacuatiedagboek van Honee, G.,

Dit boek wordt op 5 mei 1995 uitgegeven bij gelegenheid van het Catharina-festival 1994 - 1995. De redacteuren van het boek zijn Jeurissen, Leon en Stuurman, Ger met medewerking van Henk Plettenberg. De foto's zijn van Klinkenberg, Wiel. ISBN-9070246260 info: KB