De Hanze

Deze Rooms-Kartholieke Middenstands-vereniging bestaat in elk geval na 1909.