De Doemedrieënere

Dit is een groep carnavalsvierders die al in 1935 een carnavalsoptocht in Kerkrade-West organiseert.

De groep wordt voornamelijk gevormd door horeca-ondernemers. Deze vereniging in Kerkrade-West geeft in een vooralsnog onbekende periode de carnavalskrant D'r Wauwel uit. Op 17 october 1957 houdt zij op te bestaan en gaat over in Vasteloavendsverain Kirchroa-West. Op dat noment is de vereniging echter al geruime tijd niet meer actief.

De aanleiding voor de herstart is het uitroepen van George Meertens tot stadsprins George de I (soms aangeduid als Sjors II) van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Hij wil samen met Godfried Augenbroe een kinderoptocht organiseren in Kerkrade-West.

President

Prins

Jeugdprins