Dat is woa 't óp sjteet

Info: Dat is woa 't óp sjteet
Jaar: 0000
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


Doe has t jans duudlieg jezaad:
Bis hei en jinne sjrid wieër
Zoeë wied has doe t jebraad
Doa is jing nieëkste kier.
Doe kieks mit zoeëvöal eënsj in de oge
Doe wits dat dieng sjpruch nit doge
En ze klinke zoeë hel.
Dat is woa t óp sjteet

Doe has ing voes noe jemaad
t is al lang jee sjpel mieë
Nit ins zoeë jans ónverwaad
Mar doe wils noe hel zieë
Ejaal wat vanaaf noe jeet passere
Doe joofs diech bloeës en móts diech verwere
Al deet t óch wieë
En doe zeës t trotsdeem.
Dat is woa t óp sjteet.

Doe veuls de pieng óch misjien
Mar doe lieëts jinne jet merke
Doe maats van diech inne masjieng
Dat maat diech dr sjterke
Diech past jee mitlieë mit inne klinge
De res lieët ziech óch wal tswinge
En al veult t nit jód.
Dat is woa t óp sjteet.

Zoeë zunt de kate jelaad
Doa weëde jing fakse jemaad.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.