Dat is d'r Carnaval

Info: Dat is d'r Carnaval
Jaar: 1984
Componist: Jolanda Herings
Schrijver: Ger Koppers
Publiek Domein: Nee[1]
Info: .}


REFR:
Dat is d'r Carnaval, deë jiddere jek werm viere zal.
Vuur danse en vuur sjpringe, vuur schunkele en vuur zinge.
Dat is d'r Carnaval, die doll daag zunt werm doa.
Dat is d'r Carnaval bij ós i Kirchroa.

D'r Nöll is nit tse hauwe, d'r Kloon mos oes de kas.
't Nieës vingt aa tse nieëne, vuur d'r Auwjus enne jas.

D'r Jupp mos sjtonde maache, 't Trees, dat zukt zieng Auw.
Noe mos noch vöal passieëre, jee miensch hat noen noch rouw.

D'r wieët, deë hat al nerve, de jlaazer sjtunt paraat.
't Lies mos metere maache, d'r Karl, deë poets de plaat.

't Hensje jeet al proove, op köste van de mam.
De waans, die zunt al veëdieg, de Jarde sjteet al sjtram.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.