Dan weëd 't sjtil

Info: Dan weëd 't sjtil
Jaar: 1990
Componist: Martin Krousen
Schrijver: Martin Krousen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: oesveurende: 't Jód tsimmer.
Akkoordnotatie: ChordPro[2]}


REFR:
Dan [F]jeet werm die moeziek, jans sjtel durch de [C]sjtroas
Ze junt werm op [C]heem a, 't fes is [F]jedoa
Jans sjtel jeet d'r [F]klank, zoe durch de [Bb]naat[Gm]
Bis nieëks [F]joar[C], dat doert nit mieë zoeë [F]lang

't Is [F]sjwats van de lü en de [C]sjtiemmoeng is jód
de zon sjiengt wat welste nog [F]mieë
kapelle die sjpelle [C]dat wat v'r welle, de sjlajere va [F]kirchroa
Bis [Bb]sjpieë in de naat [F]jeet 't mar durch
Bis op [G]ee moal dan weëd 't [C]sjtil

REFR.

Vrundlieche lü mit jesjmienkte jezichter
Carnaval in Kirchroa
Sjlajere zingen, de jlaaser dunt klinke
Dat jieëft 't mar ins in 't joar
Bis sjpieë in de naat jeet 't mar durch
Bis op ee moal dan weëd 't sjtil

INSTR.

REFR.

Bis nieëks joar, wa!
Kom jód heem
En hód diech reët

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst is voorzien van akkoorden in ChordPro stijl, tussen rechte haken.