Dammerscheidt, Leonardus

Zijn abbatiaat op Rolduc duurt van 1522 tot 1557, wanneer hij overlijdt op 15 october van dat jaar. Hij herstelt de oorlogsschade, vormt delen van de romaanse kerk om in gothische stijl, hij koopt grond aan bij de worm en hij reserveert het ontginningsrecht voor steenkool, hij koopt in Aken het Refugiehuis en doet enkele vruchteloze pogingen om de kloostertucht aan te scherpen. Hij volgt Joannes Potens op en wordt zelf opgevolgd door Thomberg, Joris von.

In een vooralsnog onbekende periode, maar zeker in 1946 en 1947 is de Dammerscheidtstraat naar hem vernoemd.

Abten
voorganger Dammerscheidt, Leonardus opvolging
Joannes Potens 1522 - 1557 Thomberg, Joris von