Dameskoor St. Catharina

koor,

Het koor wordt opgericht in 1974 ter opluistering van voornamelijk Huwelijks- en Begrafenismissen. Het viert in 2004 haar 30-jarig bestaan. Het koor is genoemd naar de patroonheilige van de parochie Catharina van Alexandrië. Op een vooralsnog onbekend moment wordt in het koor opgenomen: Het dameskoor van de St. Lambertuskerk. [1]

Voorzitter

Dirigent

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Parochieblaad je dd 20170909