Daems, Leo

Hij wordt geboren in 1950.

Leo wordt op 2 juni 2007 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij de uitreiking vermeldt loco burgemeester Bosch, Hans de volgende wapenfeiten: