D'r tietsj óp

Info: D'r tietsj óp
Jaar: 1953
Componist: Joh. Walls
Schrijver: Frits Janssen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Carnavalssjlajer 1953[2]}
D'r tietsj-óp is e wonger dink
Dem kint besjtimt joa jiddes kink
Jonk en aod die hant joa sjpas
Wens doe inne tiets óp has
Zets diech mar inne tiets-óp óp
Kries besjtimt inne knauwel d'r óp
Jees doe dan doamit eroeës
Dan juuche ze diech oes

REFR
D'r pap deë hat d'r tiets-óp óp
Ze werpe hem mit knauwele d'r óp
Huur de luu ins laache, ha ha ha
Wie z ziech vermaache, ha ha ha
Zetst heë ziech d'r tiets-óp óp
Kunt d'r pap ieëtsj richtieg d'r óp
Sjiengt de zon of reëne weer
D'r pap deë dreët 'm jeer

Heë jong ins vuur inne nuie hod
Dat meëdsje zaat doe kot en jód
Zetst uuch doch innen tietsj-óp óp
Deë sjteet jans besjtimt uuch jód
Koam heë mit deë tietsj eroeës
Laachete de luu 'm oes
Alle kinger sjtonge doa
En zonge hem doe noa

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje vasteloavendssjlajere