D'r sjtamdusj

Info: D'r sjtamdusj
Jaar: 1985
Componist: Jo Dorscheidt
Schrijver: Ruud Habets/Jo Dorscheidt
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Losse v'r jet drinke d'r janse ovvend lank
Da zalt uur wal bejriefe wie sjun dat vier 't hant
Vier laache en vier joekse vuur hauwe óp de tsiem
En hant v'r ze da plekke ... da is 't kiem

An ozze sjtamdusj an jen Eng, doa zose vier ens beienee
Veer auw manslu mit e pötje beer, laachete ziech durcheree
Vier jong bis doa en sjuvete aa, ze hole effe óp mit kate
Vier vroagete hön: Wat is hei loos?
En wits te wat ze zate?

't Woeët al ummer sjpieëder, 't vaas dat woeët al leëg
Vier zonge van die Kirchröadsjer klanke
Vasteloavend vong aa zoeë jans sjtilleweg
En vuur hauwe in jedanke

De veer auw mansluu jonge noa heem, 't woeët och tsiet vuur os
Eng letste wiets
e letste beer
en jidderinne zog mit os


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 2