D'r poekkel

Info: D'r poekkel
Jaar: 0000
Componist: Paul Weelen
Schrijver: Paul Weelen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Zang: Weerwaas. cd: Weerwaas - "Jiddere Jek is Angesj" - Marlstone recordings bv CDL9860. [2]}


Roetsj miech ins d´r poekkel eraaf,
doe kins miech krüts en kweer.
Roetsj miech werm d´r poekkel eróp,
en lek miech ins de breer.
Doe wits wat iech wil zage,
iech han diech toch zoeë jeer.
Drum broechs-te nit tse klage,
dat iech diech hei blameer.
Roetsj miech ins d´r poekkel eraaf,
doe kins miech krüts en kweer.

Zoze vier in ´t tsimmer bijee, dan zoos de ma derbij.
Kalle koeëte vier nit mitee, sjmoeze woar óch nit derbij.
Bis dat vier ós bedate, zoeë woeëte vier heur kwiet.
Den wat vier plötslieg zate, liechet wal óp sjtried.

Noen zunt vier in ´t tsimmer bijee, en jinne zitst derbij.
Zage döks jaresnuus teëjenee, en laache jet derbij.
Dat darf toch janit woar zieë, de wöad ligke óp de tsong.
Vier kanne janit leef zieë, en róffe horesjong.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. De tekst (al dan niet Publiek Domein) is afkomstig van de website http://www.limburgzingt.nl van Hilde Widdershoven.