D'r permetiekel

Info: D'r permetiekel
Jaar: 1985
Componist: J. Huntjes/J. Grond
Schrijver: J. Huntjes/J. Grond
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Tiekke takke tiekke takke jeet 't ummer wieër
Tiekke takke tiekke takke Sjleet 't kieër óp kieër
't hengt miech döks 't vötje oes en knope 'm óp d'r zak
Dan sjleet 'toch, dan sjleet 't och tiekke takke tak tak

Iech han miech letgs jejole, ing jans sjieke oeër
Alleng hauw iech nit d'raa jedaat Doe has ing sjeef moeër
De oeër die koam tse hange woa iech de sjroef jemaat
Dŕ permetiekel woeëd als letste d'raa jelaad

Iech zoos ins an d'r tellevies 't sjtong nog ee tse ee
Ing vieëdel sjtond tse sjpelle nog, Iech woeëd jans dircheree
De sjpannoeng woar tse veule noe, D'r sjwees al óp dŕ kruung
Doe vingt d'r permetiekel aa en sjleeet ing kieër of nung

Va tapetsere jodsjedank doa bin iech noe vanaaf
Den jidde smoal went dat ins woar dat moeët deë kloemel d'r aaf
't Hoebertieng dat kroog de bloa van al dat sjtom jefriekel
En sjloog miech óp 't köpje al mit d'rpermetiekel


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 3