D'r lampepoal

Info: D'r lampepoal
Jaar: 2001
Componist: Fred Derix-Ad Papousek
Schrijver: Ad Papousek
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door Sjpaskloeb Durchee[2]}


REFR
D'r lampepoal is miene betste kammeraad
Iech kom hem ummer teëje, midde in de naat
Sjteet heë d'r nit, da val iech um
En doavuur zaan iech teëje hem
"Wen iech noa heem jon, kom iech effe bei diech sjtoa
Iech snap diech feste vas en duid diech hei en doa"
D'r lampepoal, dat mos jezaat
Bliet miene betste kammeraad

Deë erme keël sjteet daag en naat an sjtroas
Bei weer en wink sjleet heë dezelfde moas
Heë sjtroalt de janse naat en jieët diech lit
En maat van alles mit

'ne faine man, deë dat oeëts hat bedaat
Ing jroeëse sjemerlamp vuur in de naat
't Weëd noch ummer sjunner, joa dat is jewis
went doa ing bieër d'r in zits

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 18