D'r knauzetieje

Info: D'r knauzetieje
Jaar: 1987
Componist: M. Mommers
Schrijver: M. Mommers
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]}


Jong wat bis doe knauzetieg
Doe bis zoeë jenau
Dat zage ze dukker tjeën miech
en jans besjtemt mieng vrouw
Evvel went 't jeld werm 'alle' is
öp 't eng van d'r mond
Dan mos iech heur jet lieëne
En dan zaan iech onverblomt

REFR
Weë ziech jet verwaart dieë hat jet
Weë ziech jet verwaart is sjlau
Weë ziech jet verwaart deë helt 't langer vol
Dat wees iech jans jenau

Mit de bus jonge vuur óp sjtap
Iechy pakket van alles in 
Zuurtje, peffermunts en drop
Vuur jidderine ziene zin
Vuur woar noch nit richtieg doa
Woa vuu rmoeëte zieë
Doe proberete die janse bande
Van miech jet los tse krieë

Wie vuur noa d'r óptsog jone
't vroor wiet onger noel
Doe han iech miech jet mitjenoame
Uur weest wat iech bedoel
Deë sjbnaps woar noch van de krissemis
En koam noen jod van pas
Um os jet óp tse werme
En och vuur de sjpas

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 1