D'r jong va Kirchroa

Info: D'r jong va Kirchroa
Jaar: 1986
Componist: Frans Tiedtke
Schrijver: G. Voncken
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1986[2]}

REFR
Bin och va Kirchroa dat mots te nit verjèse
Han joare lank bei diech hei an d'r dusj jezèse
Bin hei jebore en dat dank iech an de mam
Wat bin iech vroeë dat iech bei uuch leëve kan

Als kink woar iech innen kruppel doget vuur jee jeld
D'r flietsjejoemmie in jen heng da woeëd jeheld
En koam d'r pap mit boksereem da woar iech draa
Zoos in d'r ek vong sjtel tse zinge aa

In jidder zaal en wieëtsjaf ben iech kink an hoes
En maat deë jekke keël ópins de lempjer oes
Da rof iech: Ouw banaan jef miech e bisje lit
Noe pas ins óp en sjrief ins effe mit

En loof iech hu durch Kirchroa, stoots wie inne pauw
De vrouw de kinger an jen heng. Iech rof: Koom jauw!
Doa kunt de harmonie die sjpelle jraat mie lid
Klatsj in jen heng en zeng dat lidsje mit

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1986 pagina 17