D'r Wauwel

Dialectvereniging

Dialectvereniging in Kerkrade-West,

De vereniging wordt in October 1980 opgericht met de bedoeling jaarlijks een carnavalskrant uit te geven. Bij deze oprichtigsbijeenkomst zijn aanwezig: Nelly Waterval, Leo Geurts, Scholtes, Louis, Jo Heltzel (overleden in 1994), Hens van de Weijer (overleden in 1996) en Spitz, Jan.

De eerste dialect avond wordt in 1982 gehouden in café 't Wieltje. In 1985 presenteert zij het boek: Aafjewingde blui. Bij het 12,5 jarig jubileum presenteert zij het boek: Heemwieë in de kluur va vruier. Het derde boek (Aod en nui, tsezame wieër) wordt in 2005 bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum uitgegeven. In dat jaar verschijnt op 12 november ook het boek Wauweljedanke en wordt het Wauwelpad naar deze vereniging genoemd.

Voorzitters

Producten

De vereniging heeft de volgende media uitgegeven:

Vasteloavendstsiedonk

Carnavalsvereniging De Doemedrieënere geeft in een vooralsnog onbekende periode de carnavalskrant D'r Wauwel uit. Daarna wordt de krant uitgegeven door de dialectvereniging met dezelfde naam. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan prins Harald I van Vasteloavendsverain Kirchroa-West. In 2009 verschijnt jaargang 29.

Verder