D'r Sjtiel

Dit is een werkervaringsproject voor langdurig werklozen die daarnaast (ernstige) psychische en/of psychosociale problematiek hebben.

Lokatie

In eerste instantie is de organisatie gevestigd in de achterbouw van het huidige Catharinahoes. Later, in 1985 verhuist de organisatie naar Landgraaf en wordt gehuisvest in de voormalige mijnschool van de staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen. De lokatie ligt aansluitend aan enerzijds industieterrein Dentgenbach en anderzijds aan park Gravenrode. In 2000 wordt Snowworld naast D'r Sjtiel gevestigd. Het project wordt op 1 october 2010 hernoemd in ReLim (Rehabilitatie Limburg)[1].

Doelgroep

D'r Sjtiel heeft zich gespecialiseerd in het aanbieden van arbeidsrehabilitatie en beschut werk voor mensen met een psychische en/of psycho-sociale problematiek die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hiertoe heeft D'r Sjtiel een negental werkplaatsen, variërend van een meubelmakerij, metaalwerkplaats, kantine/schoonmaak, administratie, groenonderhoud, assemblage en montage gevestigd in Landgraaf en twee nevenvestigingen waarvan een in Brunssum als autorestauratie en een in Hoensbroek als assemblagewerkplaats.

Deze laatste werkplaats richt zich specifiek op mensen met een (ex)verslavingsproblematiek en (ex)dak- en thuisloosheid. Deze assemblage werkplaats werkt zeer nauw samen met ons project Loon naar Werken. Dit project biedt werk aan (met name opruimen van zwerfvuil)aan personen die gebruik maken van het OAC(opvang en Advies Centrum = een soort slaaphuis en dagopvang) en actueel verslaafd en dak- en thuisloos zijn.

De meeste mensen werken/zijn in traject bij D'r Sjtiel met behoud van hun uitkering. Daarnaast zijn ook 25 formatieplaatsen beschikbaar om in WSW-dienstverband, dus met een salaris, aan het werk te kunnen.

Belangrijkste zaken die men bij D'r Sjtiel kan ontwikkelen zijn enerzijds werknemerscompetenties (algemene arbeidsvaardigheden) en anderzijds beroepscomptenties (speciefieke arbeidsvaardigheden) die kunnen leiden tot een certificaat of diploma. Het niveau van deze opleidingsmogelijkheden zijn assistent-beroepsbeoefenaar (niveau 1) of startend beroepsbeoefenaar (niveau 2). Al deze ervaring en mogelijk het behalen van een certificaat of diploma doe je op in de praktijk van de werkplaats en niet in de schoolbanken. Op deze wijze toegerust maken een vijfentwintigtal medewerkers per jaar de overstap naar betaald werk.

Verder

  • Het project D'r Sjalter lijkt in een aantal zaken op D'r Sjtiel.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Via Limburg dd 20180926 pg 11