D'r Plukkepiet

Info: D'r Plukkepiet
Jaar: 1952
Componist: Hans Keulen
Schrijver: Ed. Chicowski
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1952[2]}
D'r Piet deë woar als klinge jong
Eëtsj óp de boesje oes
Went heë diech jet hauw aafjeloekst
Heë laachet in zieng voes
D'r kaatkloep zaat: wat biste vaal
Doe pluks ós ratse ratsekaal
En woa heë jong of woa heë sjtong
Doa zong d'r klingste jong

REFR
Plukkepiet, Plukkepiet, Plukkepiet
Durch diech junt vier nog ins failliet
Doe brings os an d'r beëdelsjtaaf
Doe sjtreufs 't janse vel os aaf
Plukkepiet, Plukkepiet, Plukkepiet
Durch diech junt vier nog ins failliet

Mit kirmetsvlaam of Zondes-jeld
Da woar heë nommer ee
Of inne angere nog jet kroog
Dat woar hem allelee
En zieng familieë klaaget dan
Doe knuuver doe wils alles han
Zoejaar de bofvink die doa hong
Al tsieterewietsjnd zong

En jinne sjtaunet wie d'r Piet
Fienantsminister woeët
Noe koam i richtieg ieësj in sjoes
Heë plukket wat heë koeët
't Volk dat kroog bauw nervesjleëg
Heë sjrappet 't potmenee os leëg
Wat vruieres de familieë zaat
Ruft noen d'r janse sjtaat

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Sjlajere uit 1952