D'r Oeësterhaas

Info: D'r Oeësterhaas
Jaar: 1991
Componist: Jo Schulteis
Schrijver: Jo Schulteis
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}

REFR
Noa de vasteloavend kunt d'r oeësterhaas
Mit ing ziefe naas durch de kloeësterjaas
'ne sjwoare kurf mit aier óppen ruk
Sjun jeverft in alle kluere, sjtuk vuur sjtuk
Noa de vasteloavend kunt d'r oeësterhaas
Lieët de kinger zukke in 't jraas

Vasteloavend is zoeë sjun
Al die klone um diech hin
Mondelank sjtunt vier tse wade óp 't fès
Daach en naat zunt vier óp jank
Huere moeziek en jezank
Wat vuur ós doch waal 't sjunste is
Is dat alles dan verbei en zutn vier 't zoefe mui

Mit de oeëre in d'r nak
Sjtreuft heë jans óp zie jemak
Durch de velder en d'r busj, langs jidder hegk
Uvvereal woa heë kunt, legkt heë sjnuuts en bónkte aier in d'r drek
Jiddes joar oes rand en band
Trukt deë haas durch sjtad en land


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 5