D'r Krisboom

Info: D'r Krisboom
Jaar: 0000
Componist: Geen
Schrijver: Hans Stelsmann[1]
Publiek Domein: Nee[2]
Info: {{{extra}}}}
D'r pap deë zetst d'r krisboom óp
en aaf en tsouw hüet me 'ne vlók
went heë ócherm tse sjoefte sjteet
wail deë nin in d'r sjtender jeet

Heë sjokkelt draa en klopt en zeëgt
doabij ziech óp d'r doem da veëgt
en zienne sjunne wainachtsdroom
verjeet 'm an deë wuste boom

Noen kroamt heë mit 't engelehoar
en sjtröpt ziech in 't keëtsesjnoor
is heë aaf en tsouw tse flot
da valle tsemplieje böl kapot

Endliech sjteet d'r krisboom doa
d'r pap deë kiekt vol sjtoots d'r noa
en dinkt bij ziech: " 't hat jeklapd,
dat has doe 'm werm ins fain jelapd".

Heë lieët ziech in 'ne zessel valle
en is tse mui nog vuur tse kalle
en went heë doa light noa tse kümme
kan de mam d'r drek óprüme.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Senior Bledsje jrgng 18 nr 4 december 2017 pg 7
  2. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.